Úvodní stránka » Dirigenti

DIRIGENTI VSMU

 

Prof. Ferdinand Vach    1912-1936

Po studiu na učitelském ústavu v Soběslavi zastupoval nemocného bratra Josefa jako sbormistr v Bělé Crkvi v Banátě, po návratu do vlastí dokončil varhanickou školu (1882-85) a byl zároveň varhaníkem a sbormistrem v Karlině, v Besedě dělnické i ve Slavoji.
Krátkou dobu zastával kapelnické místo v brněnském Národním divadle. V letech 1887-1905 působil jako sbormistr sboru Moravan, později na učitelském ústavu v Kroměříži. Roku 1903 založil ze svých žáků rozesetých po celé Moravě Pěvecké sdruženi moravských učitelů.Roku 1912 založil Sbor moravských učitelek, který od 1926 nese jméno Vachův sbor moravských učitelek. Byl propagátorem české sborové tvorby. Autor teoretických studií o sborovém zpěvu. Ze skladatelského díla mají vyznam zejména sbory, kantáty, orchestrální, chrámová, scénická a jiná hudba. Od 1955 řádný člen České akademie věd a umění.

 

 

Břetislav Bakala       1936-1958

Po studiu na gymnáziu v Kroměříži a Brně byl přijat na brněnskou Varhanickou školu do třídy Leoše Janáčka, u něhož později studoval i skladbu na Mistrovské škole.  Byl varhaníkem katedrály ve Philadelphii, působil řadu let u Národního divadla v Brně jako dirigent orchestru. Od roku 1926 byl jmenován dirigentem Orchestru československého rozhlasu a dvanáct let poté se stal zakladatelem Symfonického orchestru v Brně, pozdější Státní filharmonie Brno.

 

 

Dr. Zbyněk Mrkos     1958-1961

Židenický rodák PhDr. Zbyněk Mrkos byl profesorem brněnské konzervatoře a Janáčkovy akademie muzických umění, zakladatelem Moravského komorního orchestru, dirigentem Státní filharmonie Brno, uměleckým šéfem a sbormistrem Vachova sboru moravských učitelek, předsedou Unie českých pěveckých sborů, hudebním skladatelem a organizátorem hudebního dění nejen v Brně.

 

    

Prof. Alois Veselý  1961-1987

Profesor brněnské konzervatoře Alois Veselý se narodil ve Šlapanicích 31. října 1928. Absolvoval konzervatoř v oborech hra na klarinet a dirigování v letech 1951–1952 a brněnskou JAMU 1952–1956. Poté se stal členem Státní fiharmonie Brno a posléze Brněnského dechového kvinteta. Od roku 1962 byl po 26 roků sbormistrem Vachova sboru moravských učitelek a dlouhodobým dirigentem Helfertova orchestrálního sdružení Brno. Vedl také Moravský komorní orchestr, hudební těleso složené z posluchačů brněnské konzervatoře, kde byl vyučujícím pedagogem od roku 1981. Působil a žil v Brně, kde zemřel 1. srpna 1996.

 

    

Jan Řezníček   1987-1993

 V roce 1950 nastoupil na brněnskou konzervatoř, kde studoval hru na varhany ve třídě Josefa Blatného. Na JAMU studoval sbormistrovství a v roce 1956 zahájil studium skladby na brněnské konzervatoři. Od roku 1958 spolupracoval s VSMU a externě vyučoval intonaci na brněnské konzervatoři. V roce 1952 se stal druhým dirigentem Moravanu a v roce 1966 uměleckým vedoucím Filharmonického sboru Beseda brněnská. Od roku 1967 pedagogicky působil na brněnské konzervatoři V roce 1987 se stal vedoucím VSMU  a v roce 1989 ředitelem brněnské konzervatoře. Pravidelně spolupracoval s Brněnským filharmonickým sborem. 

 

 

Petr Řezníček   1987-1993

 

 

Josef Zadina     1993-1995

Dirigování studoval u Josefa Daniela v Ostravě a Vladimíra Válka v Praze. Na JAMU v Brně absolvoval v roce 1993 sbormistrovství u Lubomíra Mátla a dirigování u Jiřího Pinkase a Otakara Trhlíka. V roce 1990 založil v České Lípě Hudební společnost pro studium a rozvoj duchovní hudby Musica Caecilia. Spolupracuje s českými sbory a orchestry, se  kterými vedle koncertní činnosti pořídil nahrávky skladeb Bohuslava Martinů, Jaroslava Křičky a Zdeňka Pololáníka. Od června 2001 je regenschori katedrály Svatého Ducha v Hradci Králové, kde založil katedrální sbor Cantores Gradecenses.

 

   

Dr. Oldřich Severa  1995-1998

Narodil se v roce 1963. V roce 1996 dokončil studium dirigování na JAMU v Brně, kde byl žákem doc. Lubomíra Mátla. Již během svých studií řídí Vachlv sbor moravských učitelek.  V r. 1996 začíná  pod jeho vedením znovu pracovat mužský pěvecký sbor Moravan. Zemřel náhle 19.7.2000.

 

MgA. Jiří Šikula  1999-2004

MgA. Jiří Šikula absolvoval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě a pedagogickou fakultu tamtéž. Na Janáčkově akademii múzických umění vystudoval obor Dirigování sboru u prof. Lubomíra Mátla. V roce 2003 obdržel první cenu v soutěži komorních sborů v japonské Takarazuce, působil rovněž jako asistent v Pěveckém sdružení moravských učitelů a v Moravském komorním sboru pod vedením prof. Lubomíra Mátla, dále coby umělecký vedoucí Vachova sboru moravských učitelek. V současné době vede při CKO dva sbory – smíšený sbor Laudate dominum a komorní, se kterým vystupuje doma i v zahraničí. Vyučuje předměty řízení sboru, intonace a hlasová výchova, ansámblový zpěv.

 

 

Kateřina Studentová  2004-2006

 

 

Daniel Vališ

V letech 2004/2005 vedl Tišnovský pěvecký sbor

 

 

MgA. Martin Franze  2006-2008

Studoval Konzervatoř Brno (obor sólový zpěv-absolutorium a dirigování-3 ročníky) JAMU Brno (obor dirigování sboru-absolvent magisterského studia). Jeden ze zakladatelů a dlouholetý dramaturg Mezinárodního festivalu pěveckých sborů Kampanila v Mikulově (každoročně od r. 1999).V letech 1997–2005 byl sbormistrem sbm. PS Virtuosi di Mikulov. Od roku 1996 vede PS Musica da Camera Brno,

 

 

Martina Kirová  2008 - 2017

Ukončila studia anglického jazyka a hudební výchovy na Fakultě humanitních a přírodovědních věd Prešovské univerzity. a studium dirigování sboru na JAMU v Brně ve třídě doc. Josefa Pančíka. Je koreperiterkou opery Janáčkova divadla v Brně. Od roku 2007 je asistentka dirigenta smíšeného pěveckého sboru Gaudeamus Brno a od roku 2008- dirigentka brněnského ženského pěveckého sboru Vachův sbor moravských učitelek. Současně je´dirigentkou sboru Primavera.

 

 

 

Jiří Najvar 2017 - 2018

Je absolventem sbormistrovství na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (u prof. Lubomíra Mátla a prof. Blanky Juhaňákové, ArtD). Studoval také ve Vídni (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien), kde byl posluchačem sbormistrovství ve třídě Erwina Ortnera. Nyní pokračuje ve studiu dirigování orchestru u Jakuba Kleckera.V roce 2015 se stal hlavním sbormistrem a uměleckým vedoucím Pěveckého sdružení moravských učitelů, které se významně zaměřuje na díla Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů.  Je zakladatelem Brno Contemporary Vocal Ensemble, s kterým provedl např.: Berlínskou mši Arvo Pärta, vlastní premiéru Missy de Angelis, či Kantátu o čaji Lukáše Hurníka. S tímto tělesem získal v roce 2014 zlatou medaili na 42. ročníku Mezinárodního festivalu Svátky písní Olomouc. Doposud spolupracoval s tělesy Moravský komorní sbor, Echo, KomoraCzech, Chorus Ostrava, Ostravský dětský sbor, Luscinia Opava, Vox Iuvenalis, Lumír, Mátlův akademický sbor a od ledna 2017 působí jako asistent sbormistra Českého filharmonického sboru Brno.

 

Patrik Buchta 2018

Studuje na JAMU v Brně dirigování sboru u doc. Jana Ocetka. Od roku 2014 vede Šlapanický chrámový sbor. Na Cyrilometodějském gymnáziu a střední pedagogické škole v Brně vede od roku 2017 sbor Cantate. Od roku 2018 působí jako sbormistr VSMU. Věnuje se také hře na varhany, navštěvuje ZUŠ varhanickou v Brně.

VACHŮV SBOR MORAVSKÝCH UČITELEK


9d199aacd10ff9cfbd350831172edddc(1).png

Přijmeme nové členky

 

Činnost sboru probíhá za finanční podpory statutárního města Brna

logo_brno.jpg

Děkujeme za podporu

Jsme členem Unie českých pěveckých sborů

   

Podpořte naši činnost:

   místo pro Vaše logo