ZPÍVEJTE SE SBOREM VSMU

 zkoušíme ve čtvrtek od 17 do 20 hodin
v budově Střední průmyslové školy
a Vyšší odborné školy
Brno, Sokolská 1

Rok české hudby

UNICEF 2024

nábor 2023

Advent Židenice 2023

VSMU 110 výročí .jpg

Česko-slovinský koncert 2022 

7.SMSS

Pozvánka Křtiny.jpg

I takto může vypadat zkoušení sboru. Snad se ta doba již nevrátí

zkouška online

nábor 2020

Narodilo se nám …nové logo


Do roku 2020 se Vachův sbor moravských učitelek rozhodl vykročit s novým logem. Jistě si umíte představit, že to nebylo nic jednoduchého. Jaký zvolit symbol? Jakou barvu? Jaké písmo? Jak vše skloubit? ... A to celé dát dohromady ještě tak, aby se to všem členkám líbilo. Máme mezi sebou naštěstí ženy různého nadání a vzdělání. Nakonec je naše nová „značka“ především výsledkem trpělivé práce Olgy Piperové, mnoha porad s předsedkyní sboru Mílou Bočkovou a to vše neoddělitelně následováno vlnami hlasování. Olga vzpomíná: „Chtěla jsem zkusit něco, co by vystihovalo ženskost, hudbu a mělo nějak zakomponována počáteční písmena názvu sboru.

Vzpomněla jsem si, že Alfons Mucha vytvořil plakát pro Pěvecké sdružení moravských učitelů. Říkala jsem si, že bych vyšla ze secesního stylu i písma užitého na plakátu.“ Do počátečních návrhů s dominantní zkratkou názvu sboru se začala postupně výrazněji prosazovat silueta ženského hlavy. Vlasy secesně vlnité se narovnávaly, z pramenů vlasů se vytvořily linky notové osnovy. Grafická verze v linorytu vyšla velmi uspokojivě. A tak poslední slovo měla počítačová grafika a současná typografie.


Výsledkem je moderní svěží logo: ŽENY - VSMU - ZPĚV.

Písmo ve zlatě okrovém tónu je připomínkou barvy, kterou nesly plakáty VSMU. Opakovaná silueta ženského obličeje znamená, že jsme ženský sbor, ale může i naznačit, že zpíváme vícehlasně. Houslový klíč, notová osnova a noty jsou jednoznačně symbolem hudby.

 

Fotky z koncertu v Mikulčicích

Se sborem ve Slovinsku! 

Ve čtvrtek 24. 10. 2019 jsme vyrazily  směr Slovinsko na Setkání moravských a slovinských sborů (dále jen SMSS). Toto setkání sbor pořádá ve spolupráci s Česko-slovinskou společností již šestým rokem střídavě na Moravě a ve Slovinsku. Tradičně se akce účastní ještě další soubor z Moravy – letos to byl smíšený sbor Carpe Diem z Letovic, doplněný o hudebníky ze Symfonického orchestru města Boskovice.

První zastávkou na naší cestě bylo starobylé město Maribor, kde jsme měli rezervován první nocleh, dopoledne dalšího dne jsme si prohlédli centrum města a odpoledne Kartuziánský klášter u Slovenskych Konjic.

Pak jsme se přesunuli do místa konání prvního koncertu, který pro zúčastněná pěvecká tělesa připravil Smíšený pěvecký sbor Cantemus z Kamniku. Jedná se o seskupení převážně mladých lidí kolem dirigentky Alenky Podpečan s více než 40letou historií a s úspěchy na mezinárodních soutěžích. Na koncertě zazněly skladby českých a slovinských autorů a aranže lidových písní obou národů. Seznamovat slovinské publikum s českými a slovenskými autory je ostatně jedním z cílů našeho projektu. Moravské i slovinské sbory na závěr koncertu společně zazpívaly píseň Zahučaly hory (Zabučale gore). Na koncertě byl přítomen velvyslanec České republiky ve Slovinsku PhDr. Juraj Chmiel, CSc.

Pěvecká skupina Studenec (Studánka), která připravila v pořadí druhý koncert setkání, se zúčastnila i 4. a 5. ročníku SMSS. Jejím domovským městem je Pivka, v jejíž blízkosti se nachází světoznámé Postojnské jeskyně a Predjamski grad, jejichž prohlídku jsme nemohli vynechat. Společný koncert se uskutečnil v hale ZŠ Pivka, jejíž výborná akustika nám zůstala v paměti již ze 4. ročníku SMSS, stejně jako Učitelský ženský pěvecký sbor ZŠ Pivka, který se koncertu také opět účastnil. Po koncertě oba sbory připravily pro účinkující příjemné společenské posezení s ochutnávkou slovinských specialit a samozřejmě nechybělo společné neformální zpívání české lidové písně Prší, prší a oblíbené Slovenije.

V neděli ráno 27. 10. jsme odjeli směr Litija a našim cílem bylo město Šmartno v centrálním Slovinsku – sídlo ženského pěveckého sboru LAZ, který byl na našem setkání nováčkem, stejně jako již zmiňovaný sbor Cantemus. Byl založen v roce 2012 a od roku 2016 ho vede Manca Vidic. V minulém roce soubor hostoval na festivalu Babylonfest v Brně. Před večerním koncertem, který se konal  v místním kulturním sále, jsme navštívili hrad Bogenšperk a důl Sitarjevec. Na koncertě se s průvodním slovem střídali moderátoři za českou a slovinskou stranu v národních krojích. Koncert měl bohatou návštěvnost a diváci všechny sbory odměnili hlasitým potleskem. Po koncertě se sál proměnil v prostor s bohatým rautem a tanečním parketem, sbory se doslova předháněly ve zpěvu národních písní za doprovodu harmoniky a všem bylo líto, že večer nemohl trvat déle.

Tímto byl náš koncertní program 6. ročníku SMSS vyčerpán a po dopolední prohlídce Lublaně jsme se v pondělí 28. 10. 2019 vraceli na Moravu. Během loučení po příjezdu do Brna zaznívala přání opět se setkat za rok při 7. ročníku SMSS v Brně.

Martinů a Dvořák na zámku

Úterý 18. 6. 19:00

Zámek Boskovice

120Kč

Vystoupení Brněnského akademického sboru pod vedením Dominika Pernici, komorní sestavy Symfonického orchestru města Boskovice pod vedením Tomáše Pléhy, Vachova sboru Moravských učitelek pod vedením Patrika Buchty a Sboru boskovických učitelek v hudebním sále boskovického zámku.

Program:
VSMU - Bohuslav Martinů: Petrklíč - řídí Patrik Buchta
VSMU + SBU + SOMB - Antonín Dvořák: Moravské dvojzpěvy - řídí Tomáš Pléha
BAS - Bohuslav Martinů: Otvírání studánek a Mikeš z hor - řídí Dominik Pernica

Foto z koncertu

Koncert Křtiny

Koncert Znojmo

MUNDI CANTANT 2018

KATEGORIE B - DUCHOVNÍ HUDBA - ZLATÁ MEDAILE

KATEGORIE A5 - DOSPĚLÉ SBORY - STŘÍBRNÁ MEDAILE

Záznam zlatého vystoupení

Dne 2.6.2018 v 17:30 a v 18:30 hod vystupujeme ve Vacenovicích 

 Vystoupení v Letohrádku Mitrovských 19.5.2018

foto zde

 

Předprodej vstupenek na www.tickin.cz

 

Zaposlouchejte se do záznamu našeho vystoupení ve slovinské Pivce dne 28. 9. 2017

během 4. setkání moravských a sloviských sborů.

Diriguje Jiří Najvar

Antonín Dvořák (1841 – 1904): Moravské dvojzpěvy - Šípek, Veleť, vtáčku, Holub na Javoře

Petr Eben (1929 – 2007): Ta naša lavečka, Svítá, Kukačka kuká

Eugen Suchoň (1908 – 1993): Bodaj by vás, Eště sa nevydám

Jozef Hrušovský (1956): Zahučali chladné vetry v dolině

Leoš Janáček (1854 – 1928): Láska opravdivá

 Do koncertní sezóny 2017 - 2018 vstupujeme se sbormistrem Jiřím Najvarem

 

Jiří Najvar se setkal se sbormistrovskou praxí již za dob studií na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, kde spolupracoval s KomoraCzech (zakladatel Jiří Slovík), Ostravským dětským sborem jako asistent sbormistra Milana Chromíka a komorním sborem Echo jako hlavní sbormistr a umělecký vedoucí.

Je absolventem sbormistrovství na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (u prof. Lubomíra Mátla a prof. Blanky Juhaňákové, ArtD). Studoval také ve Vídni (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien), kde byl posluchačem sbormistrovství ve třídě Erwina Ortnera. Nyní pokračuje ve studiu dirigování orchestru u Jakuba Kleckera.

V roce 2015 se stal hlavním sbormistrem a uměleckým vedoucím Pěveckého sdružení moravských učitelů, které se významně zaměřuje na díla Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Je zakladatelem Brno Contemporary Vocal Ensemble, s kterým provedl např.: Berlínskou mši Arvo Pärta, vlastní premiéru Missy de Angelis, či Kantátu o čaji Lukáše Hurníka. S tímto tělesem získal v roce 2014 zlatou medaili na 42. ročníku Mezinárodního festivalu Svátky písní Olomouc. Doposud spolupracoval s tělesy Moravský komorní sbor, Echo, KomoraCzech, Chorus Ostrava, Ostravský dětský sbor, Luscinia Opava, Vox Iuvenalis, Lumír, Mátlův akademický sbor a od ledna 2017 působí jako asistent sbormistra Českého filharmonického sboru Brno.

 

Koncertní cesta do Lucemburska

 

Výstřižek z lucemburskýchnovin Alstad news 24/2014

Pořádající Vachův sbor moravských učitelek

Společná fotografie zúčastněných sborů: Ženský pěvecký sbor Rože Nova Gorica, Domžalský komorní sbor, K-dur Kuřim a Vachův sbor moravských učitelek

Album fotek

Setkání finančně podpořila Nadace život umělce

VYSTOUPENÍ V DOMOVĚ PRO SENIORY V MODŘICÍCH

 

Fotky z koncertu

Nahrávka koncertu 1.část

Nahrávka z koncertu 2.část

Zpívaly jsme na Rathausu!

28. 11. 2015

Vánoční atmosféra panuje v rakouském hlavním městě nejen na vánočních trzích, ale i na samotné radnici, která je každoročně místem konání adventních koncertů. A je ctí každého sboru, moci zde vystoupit. A to nemluvíme jen o evropských sborech.

Již začátkem léta je třeba zaslat žádost s prezentací sboru „adventní komisi“. Má-li sbor štěstí, doví se začátkem podzimu, zda a kdy bude vystupovat. Vše podléhá bezchybné organizaci. Každý sbor je na pódiu krátce představen moderátorem a poté má přesně 30 minut vystoupení. Čas je přesně sledován a sbor může být přerušen i v půlce skladby, neboť za dveřmi již čeká další hudební těleso. Pro všechna vystoupení platí jediné pravidlo : v němčině smí zpívat pouze rodilí mluvčí.

Pod taktovkou důsledných, ale nesmírně milých organizátorů jsme si hned po příjezdu ve 13 hodin vyzkoušeli akustiku nádherného, zlatem zdobeného sálu  radnice. Naše vystoupení bylo načasováno na 17 hodin – v 16:30 jsme měly možnost rozezpívání v k tomu určené místnosti. Před námi zpíval sbor z Ameriky, po nás sbor z Kanady. V našem podání zazněly jak středověké skladby ( Alle psallite, In natali domini ), tak autoři 20. Století (B. Britten, M.L. Lightfoot) a nesměly chybět ani české koledy.

Tušíte, kde jsme strávily odpolední čas? Vánoční punč byl výborný, atmosféra sváteční, Vídeň okouzlující…

více fotek ve fotogalerii

nahrávka koncertu

Adventní koncert v Hrotovicích

13.12.2015

Na Svatou Lucii jsme se rozjely do Hrotovic, do města vzdáleného 18 km jihovýchodně od Třebíče. Na nádherně vánočně vyzdobeném zámku se nás velmi mile ujala paní starostka Mgr. Hana Škodová.

Koncert se konal v místním starobylém románském kostele sv. Vavřince. rochu jsme se obávaly zimy, ale interiér kostela byl příjemně vytopen.Úvodního slova koncertu se ujala již zmíněná pani starostka a pan František Malý, PhDr., ředitel Základní umělecké školy.

Pod taktovkou Martiny Kirové a za klavírního doprovodu paní Ph.D. doc. PhDr. Judity Kučerové jsme kromě našich oblíbených středověkých skladeb Alle psallite a In natali dominy a renesanční Bonus est dominus G.P. da Palestriny uvedli také autory 20. století B. Brittna( There is no rose), I. Berlina ( White Chrismas). Zazněla pravoslavná duchovní píseň Blagoslovi duse moja gospoda Pavla G. Česnokova, španělská tvorba byla zastoupena skladbou Javiera Busta (Salve Regina) a maďarskou tvorbu zastupovala Ave maris stella Lajose Bardose. Po současné americké skladatelce Mary Lynn Lightfootové, která je autorkou Et in terra Pax nesměl chybět ani český zástupce - od Jiřího Laburdy jsme zazpívali Beata dei Genitrix a Ecce sacerdos Magnus.

Měly jsme velkou radost, když se na závěr přidal i zaplněný kostelík a společně jsme při zpěvu Tiché noci zavzpomínali na rok 1818 a vznik této vánoční písně. Věděli jste, že existuje 650 verzí této vánoční písně a že se zpívá ve 110 jazycích?

Navštivte fotogalerii

Vachův sbor moravských učitelek ve Slovinsku

Ve dnech 6.–10. května 2015 se uskutečnila koncertní cesta Vachova sboru moravských učitelek (VSMU) do Slovinska. Impulzem pro tuto cestu byl první ročník setkání moravských a slovinských sborů, který se konal v říjnu 2014 v Brně a kde sbor VSMU obdržel od Domžalského komorního sboru pozvání k účasti na dalším, tedy druhém ročníku tohoto setkání ve slovinském Domžale.

     První koncert našeho sboru, jehož řady pro tuto cestu rozšířily posily ze sborů Mladost, K dur a Lumír, se konal ve čtvrtek 7. května 2015 na půdě Filozofické fakulty Univerzity Lublaň při příležitosti zahájení výstavy Památky UNESCO v ČR. Vachův sbor moravských učitelek, jakožto sbor s kořeny sahajícími do roku 1912, byl pozván, aby přednesl české a moravské lidové písně, a prezentoval tak hudební tradici naší země. Koncert se konal pod záštitou Velvyslanectví ČR a za přítomnosti velvyslankyně PhDr. Věry Zemanové.

Více na stránkách Českého velvyslanectví v Lublani

Odpoledne odjely členky VSMU společně se smíšeným sborem K dur, který se na pozvání VSMU cesty také účastnil, do Mariboru. Tam nás srdečně přivítali naši hostitelé, paní Eva Dvořáková, předsedkyně Slovinsko-české krajanské ligy, a prof. Marta Otič, ředitelka Základní školy F. Prešerna, kde se koncert konal. Vachův sbor přednesl stejně jako dopoledne v Lublani české a moravské lidové písně, sbor K dur provedl směs písní českých i zahraničních autorů. Koncert natáčela slovinská regionální televize.
     Páteční večer patřil slavnostnímu koncertu v krásném lublaňském kostele Sv. Jana Křtitele ve čtvrti Trnovo, jehož interiér dotvářel architekt Jože Plečnik, známý i v České republice. Koncertu předcházela bohoslužba doprovázená Domžalským komorním sborem. Po krátkém proslovu zástupkyně Velvyslanectví ČR, které koncert organizovalo, přednesly oba sbory duchovní skladby autorů z celého světa.

     Celou cestu završil koncert v rámci již zmíněného 2. ročníku setkání slovinských a moravských sborů, který se konal v domovském kostele našich slovinských přátel z Domžalského komorního sboru, tedy v Domžale nedaleko Lublaně.

     Po skončení každého ze čtyř koncertů následovalo společné neformální setkání s často velmi bohatým občerstvením, které nám nachystali hostitelé a organizátoři jednotlivých koncertů, v Domžale navíc i se slovinskou lidovou hudbou. Během tohoto pobytu ve Slovinsku jsme upevnili stávající a navázali nová přátelství a vzájemně se shodli na tom, že chceme v této tradici setkávání moravských a slovinských sborů pokračovat. Na viděnou za rok v Brně!

     Za podporu děkujeme spoluorganizátorům cesty z Česko-slovinské společnosti, dále Jihomoravskému kraji, který cestu spolufinancoval, a sponzorům Unie českých pěveckých sborů, Pivovar Černá Hora a Vinné sklepy Lechovice.

Fotogalerie

 

VACHŮV SBOR MORAVSKÝCH UČITELEK


9d199aacd10ff9cfbd350831172edddc(1).png

Přijmeme nové členky

 

Činnost sboru probíhá za finanční podpory statutárního města Brna

logo_brno.jpg

Děkujeme za podporu

Jsme členem Unie českých pěveckých sborů

   

Podpořte naši činnost:

   místo pro Vaše logo