Zveme Vás na naše akce v roce 2019

Březen

28. 3. 2019 od 18:00  - Koncert v Mahenově knihovně

ÚK Kobližná 4, Velký společenský sál v 5.NP

 duben

28. 4. 2019 od 17:00-Koncert v Sokolovně v Boskovicích 

20 let KZMB - Kulturních zařízení města Boskovice oslavíme vystoupením Folklorního souboru Velen a Symfonického orchestru města Boskovice. Oba soubory si připravily 2 programové vstupy. Spolu se SOMB vystoupí také Vachův sbor moravských učitelek a Sbor boskovických učitelek.

květen

 

7. 5. 2019 - Koncert na pedagogické fakultě v Brně

2. 5. 2019 - Vystoupení ve Veverských Kninicích

26. 5. 2019 - Účast na festivalu Dostalíkovo sborové jaro

31. 5. 2019 - ZUŠ Open - Dominikánské náměstí v Brně

 

červen

 

18. 6. 2019 - Koncert na zámku v Boskovicích

Spolu se SOMB vystoupí Vachův sbor moravských učitelek a Sbor boskovických učitelek.

 

září

13. 9. v 17:30 -  vystoupení v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích

20. 9. - Vítání občánků na radnici v Komárově

říjen 
24. 10. až 28. 10. 2019 - 6.ročník setkání moravských 
a slovinských pěveckých sborů ve Slovinsku

listopad

15. 11. v 18 hod - Moravské dvojzpěvy v kulturním domě v Letovicích

23. 11. v 17 hod  - Koncert v sále Milosrdných Bratří v Brně se sborem Hron z Náchoda

26. 11. v 18 hod -  vystoupení v Základní umělecké škole PhDr. Zbyňka Mrkose v Juliánově

 

prosinec 

 

12. 12. v 17:30 hod - Adventní koncert v Kulturním domě v Adamově

15. 12. v 16 hod - Adventní koncert v kostele v Židenicích

 

          

  

             

 

  

 

 

  

VACHŮV SBOR MORAVSKÝCH UČITELEK


Přijmeme nové členky

 

Činnost sboru se uskutečňuje za finanční podpory statutarního města Brna

Jsme členem Unie českých pěveckých sborů

DĚKUJEME ZA PODPORU:

 

NADACI ŽIVOT UMĚLCE

 

VINNÝM SKLEPŮM LECHOVICE

 

   

Podpořte naši činnost:

   místo pro Vaše logo